Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2020 r. z numerem 510923-N-2020
Dokumenty do pobrania

Płońsk, 13.02.2020

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ
Poniżej udostępniamy właściwe dokumenty:

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej ZamawiającegoStrona Główna-powrót