Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 02.03.2007 na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych
Ogłoszeniu został nadany numer OWP/2007/03/02-1342809
Oferty należy składać do 12.03.2007 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie


Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
Wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w okresie od miesiąca kwietnia 2007 do 31 grudnia 2007roku

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu rolniczego do prowadzenia robót utrzymaniowych na drogach administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku Ciągniki rolnicze o mocy 60 (KM) z przyczepą samowyładowczą 4.5 Mg
Ciągniki rolnicze o mocy 60 (KM) z kosiarką rotacyjną.
Zakres usługi obejmuje wykonanie: Szacunkowa ilość godzin pracy:
- ciągniki o mocy 60 (KM) z przyczepą samowyładowczą o ładowności 4.5 Mg - 1297 roboczogodzin pracy
- ciągniki o mocy 60 (KM) z kosiarką rotacyjną - 457 roboczogodzin pracy
Szacunkowa ilość godzin pracy może ulec zmianie w zakresie tolerancji 20% godzin wstępnie przewidywanych.
Zamawiający będzie zamawiał sprzęt w miarę potrzeb z jednodniowym wyprzedzeniem , w przypadku szczególnego nasilenia prac Zamawiający dopuszcza zamówienie w jednym dniu do 2 sztuk ciągników z kosiarką rotacyjną i do trzech sztuk ciągników z przyczepą. Wykonawca wyposaży ciągniki rolnicze o mocy 60 (KM) w lampy błyskowe koloru pomarańczowego.Kryteria oceny ofert : Cena = 100%
Dokumenty do pobrania SIWZ w formie drukowanej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 1
Cena specyfikacji - 20 zł.
Strona Główna-powrót