Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 13.03.2007 na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych
Ogłoszeniu został nadany numer OWP/2007/03/13-637489
Oferty należy składać do 21.03.2007 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- ręczne omiatanie ulic z zanieczyszczeń pozimowych na szerokości 1,5x2=3mb;
- mechaniczne omiatanie ulic zamiatarką bezpyłową dwa razy w tygodniu
- wywóz śmieci z koszy ulicznych jeden raz w tygodniu, zagospodarowanie śmieci na składowisku dopuszczonym do eksploatacji
Zakres usługi obejmuje wykonanie:

Ręczne omiatanie ulic z zanieczyszczeń po zimie na szerokości 1,5x2=3mb
W dniach od 01.04.2007r. do dnia 30.06.2007r.
Ul. Kopernika			3144 m2
Ul. Ks.R. Jaworskiego		1626 m2
Ul. ZWM			    1620 m2
Ul. Kolejowa			 555 m2
Ul. Kolejowa stary kierunek	 375 m2
+parking		     80 m2
Ul. Warszawska		    2100 m2
Ul. Płocka			4500 m2
Ul. Kwiatowa			 800 m2
		RAZEM    14800 m2

Mechaniczne omiatanie ulic zamiatarką bezpyłową dwa razy w tygodniu.
W dniach od 01.04.2007 do dnia 30.06.2007r.

Ul. Kopernika			9432 m2
Ul. Ks.R. Jaworskiego		4878 m2
Ul. ZWM			    5130 m2
Ul. Kolejowa			1665 m2
Ul. Kolejowa stary kierunek 	 875 m2
+parking		     200 m2
Ul. Warszawska		    5600 m2
Ul. Płocka		    12000 m2
Ul. Kwiatowa			2400 m2
		RAZEM    42180 m2
W dniach od 01.07.2007 do dnia 31.12.2007
Ul. Młodzieżowa 		13950 m2
Ul. Grunwaldzka 		10450 m2
Ul. Sienkiewicza		 5360 m2
Ul. Kopernika			 9432 m2
Ul. Ks.R. Jaworskiego		 4878 m2
Ul. ZWM			     5130 m2
Ul. Kolejowa			 1665 m2
Ul. Kolejowa stary kierunek 	 875 m2
+parking    		     200 m2
Ul. Warszawska	    	 5600 m2
Ul. Płocka			12000 m2
Ul. Kwiatowa			 2400 m2
		RAZEM    	71940 m2

Wywóz śmieci z koszy ulicznych ( jeden raz w tygodniu) ustawionych na chodniku przy ulicach ciągach dróg powiatowych.
W dniach od 01.04.2007 do dnia 31.12.2007

Ul. Młodzieżowa		    4 szt
Ul. Grunwaldzka		    5 szt
Ul. Sienkiewicza		3 szt
Ul. Kopernika	 		3 szt	
Ul. Ks.R. Jaworskiego		2 szt
Ul. ZWM			    2 szt
Ul. Kolejowa			3 szt
Ul. Kolejowa stary kierunek 	2 szt
+parking				
Ul. Warszawska		    5 szt
Ul. Płocka			2 szt
	   RAZEM     31 szt

Szacunkowa ilość śmieci z koszy ulicznych do wywożenia z zagospodarowaniem ich na składowisku dopuszczonym do eksploatacji 0,06x31x 52 = 96,72m3

Termin realizacji zamówienia: Od 1 kwietnia 2007 do 31 grudnia 2007r.
Wykonawca wyposaży pojazdy używane do wykonania zamówienia w lampy błyskowe koloru pomarańczowego!Kryteria oceny ofert : Cena = 100%
Dokumenty do pobrania SIWZ w formie drukowanej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 1
Cena specyfikacji - 20 zł.
Strona Główna-powrót