Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2008 r. z numerem 120391-2008
Dokumenty do pobrania Dokumentacja Techniczna
Uwaga: poniżej zamieszczamy link do pytań i odpowiedzi dotyczących SIWZ

Pytania i odpowiedzi
Strona Główna-powrót