Informacje o zamówieniu publicznym



Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2008 r. z numerem 136227-2008
Dokumenty do pobrania
Uwaga: poniżej zamieszczamy link do pytań i odpowiedzi dotyczących SIWZ

Pytania i odpowiedzi




Strona Główna-powrót