Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2020 r. z numerem 540932-N-2020
Dokumenty do pobrania

Płońsk, 28.05.2020 r.

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZOgłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej ZamawiającegoStrona Główna-powrót