Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2020 r. z numerem 555362-N-2020
Dokumenty do pobrania

Płońsk, 09.07.2020 r.

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej ZamawiającegoStrona Główna-powrót