Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2015 r. z numerem 352370 - 2015
Dokumenty do pobrania

Płońsk , 29.12.2015 r.

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej ZamawiającegoStrona Główna-powrót