Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2014 r. z numerem 300142 - 2014
Dokumenty do pobrania

Płońsk , 16.09.2014

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ    Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.


Strona Główna-powrót