Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19.12.2011 r. z numerem 431066 - 2011
Dokumenty do pobrania

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZOgłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Strona Główna-powrót