Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2012 r. z numerem 488142 - 2012
Dokumenty do pobrania

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZOgłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Strona Główna-powrót