Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2014 r. z numerem 354764 - 2014
Dokumenty do pobrania

Płońsk , 31.10.2014

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ


Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiajšcego oraz na stronie internetowej Zamawiajšcego.Strona Główna-powrót