Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2018 r. z numerem 658581-N-2018
Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiajšcego oraz umieszczone na stronie internetowej ZamawiajšcegoStrona Główna-powrót