Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 12.01.2007 na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych
Ogłoszeniu został nadany numer OWP/2007/01/12-1899025
Oferty należy składać do 23.01.2007r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 , oleju napędowego i olejów silnikowych dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku - Baza Obwodu Drogowego Nr 2 w Raciążu , od daty podpisania umowy do końca 2007 r. w szacunkowych ilościach odpowiednio:
Materiały pędne:
- benzyna bezołowiowa Pb-95 - 3200 l.
- olej napędowy ON - 16500 l.
Oleje silnikowe:
- olej Superol CC 30 - 11 szt. (opak. po 5 l)
- olej Mobil Super Diesel - 30 szt. (opak. po 5 l)
- olej maszynowy L-AN - 18 szt. (opak. po 5 l)

Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika, w wybranych stacjach paliw Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę , zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Raciąż. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo powiększenia lub redukcji zamówienia w zakresie +/- 20% zamówienia podstawowego

Kryteria oceny ofert : Cena = 100%
Dokumenty do pobrania SIWZ w formie drukowanej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 1
Cena specyfikacji - 20 zł.

Strona Główna-powrót