Zamówienie publiczne Nr PZD/T-04/345/04/07


Roztrzygnięcie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 1. Pełna nazwa Zamawiającego:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
  ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
  tel/fax (023) 662 20 44
  e-mail: pzd2044@wp.pl
  http://www.pzd2044.webpark.pl
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
  Wynajem równiarki samojezdnej 74 - 88 KW, (100-120 KM) do prowadzenia robót utrzymaniowych. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, żwirowej i poboczy administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
  • Zadanie 1
   Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, żwirowej i poboczy administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku
  • Zadanie 2
   Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, żwirowej i poboczy administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu
  Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 16.03.2007 r.
 3. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 08.03.2007r.na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych.
  Ogłoszeniu został nadany numer OWP/2007/03/08-2269664
 4. Liczba otrzymanych ofert
  Zadanie 1 - 2oferty
  Zadanie 2 - 2oferty
 5. Liczba odrzuconych ofert -0 ofert
 6. Kryteria wyboru ofert
  cena ofertowa 100%
 7. Wybrano ofertę Firmy:
  Zadanie nr 1 :
  Przedsiębiorstwo MIK
  Roboty ziemne i drogowe
  Jan Miklewski
  Kossobudy 7
  09-140 Raciąż
  Cena wybranej oferty: 52 460,00 zł brutto

  Zadanie nr 2 :
  Przedsiębiorstwo MIK
  Roboty ziemne i drogowe
  Jan Miklewski
  Kossobudy 7
  09-140 Raciąż
  Cena wybranej oferty: 31 476,00 zł brutto
Strona Główna-powrót