Informacje o zamówieniu publicznymDokumenty do pobrania

Zamówienia udzielono w dniu 16.07.2014 r.

Korekta ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 16.07.2014 r.


Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Strona Główna-powrót