Informacje o zamówieniu publicznymDokumenty do pobrania


Zamówienia udzielono w dniu 10.07.2019 r.


Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Strona Główna-powrót