Zamówienie publiczne Nr PZD/T-04/345/05/07


Roztrzygnięcie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 1. Pełna nazwa Zamawiającego:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
  ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
  tel/fax (023) 662 20 44
  e-mail: pzd2044@wp.pl
  http://www.pzd2044.webpark.pl
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
  Omiatanie ulic ciągów dróg powiatowych miasta Płońsk
  przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 21.03.2007
 3. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 13.03.2007 na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych.
  Ogłoszeniu został nadany numer OWP/2007/03/13-637489
 4. Liczba otrzymanych ofert - 1
 5. Liczba odrzuconych ofert -0
 6. Kryteria wyboru ofert:
  Cena ofertowa 100%
 7. Wybrano ofertę Firmy:
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.
  ul.Mickiewicza 4
  09-100 Płońsk

  Cena wybranej oferty wynosi 116 970,69 złotych brutto.
Strona Główna-powrót