Płońsk , 18.06.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/05/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi powiatowej:
Nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin na odc od km 7+015 do km 9+250 długości 2,235 km;
Nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek , odcinek od km 7+688 do km 8+688 długości 1,00km;
Nr 3053W Słotwin - Wrońska na odcinku od km 0+022 do km 1+612 długości 1,590 km


Liczba złożonych ofert: 
zad 1 - 7
zad 2 - 7
zad 3 - 7
Liczba odrzuconych ofert: 0

Zad 1
Wybrano ofertę Nr 7 złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe WAPNOPOL
Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12
06-450 Glinojeck
  
Cena wybranej oferty wynosi: 
509 249,66 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert 
i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert cena 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r.

Zad 2 Wybrano ofertę Nr 7 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck Cena wybranej oferty wynosi: 212 746,65 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert cena Cena =100 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r.
Zad 3 Wybrano ofertę Nr 7 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck Cena wybranej oferty wynosi: 299 179,38 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert cena Cena =100 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r.
Oferta Nr 1 PPHiO POLHILD I M. Piotrowski, P. Piotrowski Spółka Jawna 05-230 Kobyłka ul. H. Sienkiewicza 13 zad 1 Cena oferty wynosi: 659 560,34 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 77 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r. zad 2 Cena oferty wynosi: 291 758,88 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 73 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r. zad 3 Cena oferty wynosi: 423 192,67 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 54 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r.
Oferta Nr 2 DELTA - PRID Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 9 06-400 Ciechanów zad 1 Cena oferty wynosi: 697 792,24 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 73 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r. zad 2 Cena oferty wynosi: 333 553,95 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 64 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r. zad 3 Cena oferty wynosi: 447 794,23 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 51 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r.
OFERTA Nr 3 STRABAG Sp. z o.o. Ul. B. Brechta 7 03-472 Warszawa zad 1 Cena oferty wynosi: 695 833,27 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 73 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r. zad 2 Cena oferty wynosi: 306 201,98 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 69 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r. zad 3 Cena oferty wynosi: 430 872,44 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 53 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r.
OFERTA NR 4 DROGBUD Sp. z o.o. Podkarpacki Holding Budowy dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów ul. 1 Maja 42 zad 1 Cena oferty wynosi: 621 158,47 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 82 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r. zad 2 Cena oferty wynosi: 271 726,15 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 78 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r. zad 3 Cena oferty wynosi: 374 653,69 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 61 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r.
OFERTA Nr 5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28 zad 1 Cena oferty wynosi: 583 932,44 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 87 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r. zad 2 Cena oferty wynosi: 287 708,03 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 74 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r. zad 3 Cena oferty wynosi: 373 953,18 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 61 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r.
OFERTA NR 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. 09-100 Płońsk ul. 19 Stycznia 62 zad 1 Cena oferty wynosi: 543 592,41 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 94 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r. zad 2 Cena oferty wynosi: 255 039,78 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 83 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r. zad 3 Cena oferty wynosi: 337 927,92 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 88 pkt Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008r.


Płońsk , 26.06.2008

Z wybranymi wykonawcami umowy o zmówienie publiczne zostały podpisane w dniu 26.06.2008 r.

Treść umów:
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3


Strona Główna-powrót