Płońsk , 24.06.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/06/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi powiatowej:
Nr 3021W Płońsk - Raciąż na odcinku od km 5+702 do km 8+904 długości 3,202 km,
Nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk ul. Brodeckich w Baboszewie na odcinku od km 0+000 do km 0+782 długości 0,782 km,
Nr 3028W Baboszewo - Krościn - Dłużniewo ul. 19-go Stycznia w Baboszewie na odcinku od km 0+000 do km 0+870 długości 0,870 kmLiczba złożonych ofert: 
zad 1 - 4
zad 2 - 4
zad 3 - 4
Liczba odrzuconych ofert: 0

Zad 1 
Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe WAPNOPOL
Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12
06-450 Glinojeck
  
Cena wybranej oferty wynosi: 
916 356,21 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczonej
przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert cena Cena =100 pkt Termin wykonania zamówienia: 19.09.2008r. Zad 2 Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. ul. 19 Stycznia 62 09-100 Płońsk Cena wybranej oferty wynosi: 322 834,81 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczonej
przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert cena Cena =100 pkt Termin wykonania zamówienia: 19.09.2008r. Zad 3 Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. ul. 19 Stycznia 62 09-100 Płońsk Cena wybranej oferty wynosi: 654 021,37 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczonej
przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert cena Cena =100 pkt Termin wykonania zamówienia: 19.09.2008r. Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck zad 2 Cena oferty wynosi: 332 348,13 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 2 i mieści się w kwocie przeznaczonej
przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 97 pkt Termin wykonania zamówienia: 19.09.2008r. zad 3 Cena oferty wynosi: 791 904,12 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 2 i jest wyższa od kwoty przeznaczonej
przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 82 pkt Termin wykonania zamówienia: 19.09.2008r. Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. ul. 19 Stycznia 62 09-100 Płońsk zad 1 Cena oferty wynosi: 917 717,19zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 1 i mieści się w kwocie przeznaczonej
przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 99 pkt Termin wykonania zamówienia: 19.09.2008r. OFERTA Nr 3 DELTA-PRID Sp. z o.o. Ul. Mazowiecka 9 06-400 Ciechanów zad 1 Cena oferty wynosi: 1 016 078,34 brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 1 i jest wyższa od kwoty przeznaczonej
przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 90 pkt Termin wykonania zamówienia: 19.09.2008r. Zad 2 Cena oferty wynosi: 366 523,14 brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 2 i mieści się w kwocie przeznaczonej
przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 88 pkt Termin wykonania zamówienia: 19.09.2008r. Zad 3 Cena oferty wynosi: 665 793,03 brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 2 i mieści się w kwocie przeznaczonej
przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 98 pkt Termin wykonania zamówienia: 19.09.2008r. OFERTA Nr 4 STRABAG Sp. z o.o. Ul. B. Brechta 7 03-472 Warszawa zad 1 Cena oferty wynosi: 1 256 237,39 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 1 i wyższa od kwoty przeznaczonej
przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 72 pkt Termin wykonania zamówienia: 19.09.2008r. zad 2 Cena oferty wynosi: 433 166,60 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 2 i wyższa od kwoty przeznaczonej
przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 74 pkt Termin wykonania zamówienia: 19.09.2008r. zad 3 Cena oferty wynosi: 761 512,60 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 2 i wyższa od kwoty przeznaczonej
przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert Cena = 85 pkt Termin wykonania zamówienia: 19.09.2008r.


Płońsk , 07.07.2008

Z wybranymi wykonawcami umowy o zmówienie publiczne zostały podpisane w dniu 07.07.2008 r.

Treść umów:
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3


Strona Główna-powrót