Płońsk , 06.04.2010

Nr sprawy PZD/T-04/345/06/2010

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice odc. przez m. Olszyny Nr 3041W Joniec - Sochocin odc. od km 10+450 do km 12+729 oraz droga Nr 3036W Sochocin - Malużyn odc. od km 0+008 do km 6+516 Nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec od km 1+340 do km 2+600 Nr 3073W Kroczewo - Wojny - Wilamy odc. od km 3+690 do km 5+120


Zadanie I
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice odc. przez m. Olszyny długości ok. 1,3 km
 
Liczba złożonych ofert: 7
Liczba odrzuconych ofert : 0
Liczba Wykonawców wykluczonych: 0 
 
Wybrano ofertę Nr 7 złożoną przez:
 
Stanisław Lipski
09-100 Płońsk, ul. Płocka 88/15
 
	
Cena wybranej oferty wynosi: 14 762,00 zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. . 
Kryteria oceny ofert - Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 30.07.2010 r.
 
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa "TRASA" Sp. z o.o.
21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 7
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 32 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 
 
Oferta nr 2 
AS PROJEKT Agnieszka Kowalczyk-Suwara
64-690 Warszawa, ul. Mydlarska 55
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 27 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 
 
Oferta nr 3
PE POLSKA Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 417 lok, 107
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 45 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
Oferta nr 4 
ADO PROJEKT Andrzej Dobruch
09-200 Sierpc, ul. Z. Nałkowskiej 13
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 50 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
Oferta nr 5
INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa
62-510 Konin, ul. Okólna 6
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 30 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
Oferta nr 6 
AECOM Sp. z o.o.
02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133/113
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 90 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana ww terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 
Zadanie II
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 3041W Joniec - Sochocin odc. od km 10+450 do km 12+729 oraz droga Nr 3036W Sochocin - Malużyn odc. od km 0+008 do km 6+516 o długości łącznej ok. 8,787 km
 
Liczba złożonych ofert: 8
Liczba odrzuconych ofert : 0
Liczba Wykonawców wykluczonych: 0 
 
Wybrano ofertę Nr 6 złożoną przez:
 
 AECOM Sp. z o.o.
02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133/113
 
	
Cena wybranej oferty wynosi: 86 620,00 zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 
Kryteria oceny ofert - Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 30.07.2010 r.
 
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa "TRASA" Sp. z o.o.
21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 7
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 88 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 6 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
 
 
Oferta nr 2 
AS PROJEKT Agnieszka Kowalczyk-Suwara
64-690 Warszawa, ul. Mydlarska 55
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 37 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 6 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 
 
Oferta nr 3
PE POLSKA Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 417 lok, 107
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 90 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 6 i i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia
 
Oferta nr 4 
ADO PROJEKT Andrzej Dobruch
09-200 Sierpc, ul. Z. Nałkowskiej 13
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 65 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 6 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia
 
Oferta nr 5
INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa
62-510 Konin, ul. Okólna 6
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 44 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 6 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia 
 
Oferta nr 7 
DP Drogi Polskie Sp. z o.o.
02-389 Warszawa, Al. Bohaterów Września 9 lok. 206
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 24 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 6 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia
 
Oferta nr 8
Stanisław Lipski
09-100 Płońsk, ul. Płocka 88/15
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 96 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 6 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana ww terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 
Zadanie III
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec od km 1+340 do km 2+600 długości ok. 1,26 km 
 
Liczba złożonych ofert: 7
Liczba odrzuconych ofert : 0
Liczba Wykonawców wykluczonych: 0 
 
Wybrano ofertę Nr 7 złożoną przez:
 
Stanisław Lipski
09-100 Płońsk, ul. Płocka 88/15
 
	
Cena wybranej oferty wynosi: 12 980,80 zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. . 
Kryteria oceny ofert - Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 30.07.2010 r.
 
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa "TRASA" Sp. z o.o.
21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 7
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 24 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 
 
Oferta nr 2 
AS PROJEKT Agnieszka Kowalczyk-Suwara
64-690 Warszawa, ul. Mydlarska 55
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 33 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 
 
Oferta nr 3
PE POLSKA Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 417 lok, 107
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 40 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
Oferta nr 4 
ADO PROJEKT Andrzej Dobruch
09-200 Sierpc, ul. Z. Nałkowskiej 13
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 44 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
Oferta nr 5
INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa
62-510 Konin, ul. Okólna 6
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 36 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
Oferta nr 6 
AECOM Sp. z o.o.
02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133/113
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 80 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana ww terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 
Zadanie IV
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3073W Kroczewo - Wojny - Wilamy odc. od km 3+690 do km 5+120 długości ok. 1,430 km
 
Liczba złożonych ofert: 7
Liczba odrzuconych ofert : 0
Liczba Wykonawców wykluczonych: 0 
 
Wybrano ofertę Nr 7 złożoną przez:
 
Stanisław Lipski
09-100 Płońsk, ul. Płocka 88/15
 
	
Cena wybranej oferty wynosi: 14 725,40 zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. . 
Kryteria oceny ofert - Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 30.07.2010 r.
 
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa "TRASA" Sp. z o.o.
21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 7
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 40 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 
 
Oferta nr 2 
AS PROJEKT Agnieszka Kowalczyk-Suwara
64-690 Warszawa, ul. Mydlarska 55
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 36 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 
Oferta nr 3
PE POLSKA Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 417 lok, 107
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 42 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
Oferta nr 4 
ADO PROJEKT Andrzej Dobruch
09-200 Sierpc, ul. Z. Nałkowskiej 13
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 45 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
Oferta nr 5
INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa
62-510 Konin, ul. Okólna 6
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 40 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
Oferta nr 6 
AECOM Sp. z o.o.
02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133/113
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 85 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 7 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana ww terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
.
 
 
 
 
 
 
 
		
 
											Dyrektor 
										Powiatowego Zarzšdu Dróg
											w Płońsku
										 /-/ Elżbieta Rachocka
                                      
 
 
 


Zamówienia udzielono w dniu 22.04.2010 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

 • Strona Główna-powrót