Informacje o zamówieniu publicznymDokumenty do pobrania

Zamówienia udzielono w dniu 22.06.2020 r.Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Strona Główna-powrót