Płońsk , 07.07.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/08/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Liczba złożonych ofert: 1
Liczba odrzuconych ofert: 1


Zamawiający w poniższym linku zamieścił pismo zawiadamiające o odrzuceniu złożonej oferty i o powodach unieważnienia postępowania
Strona 1
Strona 2


Strona Główna-powrót