Płońsk , 21.08.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/10/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3068W , od drogi wojewódzkiej Nr 570 Srebrna - Żukowo na odcinku od km 2+042 do km 2+716 długości 0,674 km


Liczba złożonych ofert: 4
Liczba odrzuconych ofert : 0

Wybrano ofertę Nr 2  złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z oo.
ul. 19 Stycznia 62
09-100 Płońsk

Cena wybranej oferty wynosi: 149 960,94 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert 
i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert cena 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 16.10.2008r.

Oferta Nr 1
DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów
ul. 1 Maja 42

Cena oferty wynosi: 195 454,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty Nr 2 
i  mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert 
Cena = 76,72 pkt
Termin wykonania zamówienia: 16.10.2008r.

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I
M. Piotrowski, P. Piotrowski, Z. Piotrowski
05-230 Kobyłka
ul. H. Sienkiewicza 13

Cena oferty wynosi: 212 282,72 zł brutto


Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najwyższa spośród złożonych ofert 
i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert 
Cena = 70,64 pkt
Termin wykonania zamówienia: 16.10.2008r.

Oferta Nr 4
Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe 
WAPNOPOL Adam Nowakowski
ul. Nadrzeczna 12
06-450 Glinojeck

Cena oferty wynosi: 
206 987,64 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 2, 
i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert 
Cena = 87 pkt
Termin wykonania zamówienia: 16.10.2008r.
Płońsk , 04.09.2008

Z wybranym wykonawcą umowa o zmówienie publiczne została podpisana w dniu 03.09.2008 r.

Treść umowyStrona Główna-powrót