Płońsk , 02.09.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/11/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Remont dróg powiatowych: Nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto na odcinku od km 0+662 do km 2+162 długości 1,500 km, Nr 3062W Nacpolsk -Sosenkowo - Kucice na odcinku od km 0+000 do km 0+900 długoPci 0,900 km


Liczba złożonych ofert: 
zad 1 - 8
zad 2 - 7
Liczba odrzuconych ofert: 0

Zad 1 
Wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.
ul. 19 Stycznia 62
09-100 Płońsk  
Cena wybranej oferty wynosi: 
250 710,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert
 i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert cena 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.

Zad 2 
Wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.
ul. 19 Stycznia 62
09-100 Płońsk  
Cena wybranej oferty wynosi: 
173 982,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert 
i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert cena 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.

Oferta Nr 1 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
zad 1
Cena oferty wynosi: 
263 721,30 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 4 i przekracza
 kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 95 pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.
zad 2
Cena oferty wynosi: 
184 114,65 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 4 i przekracza
 kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 94 pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.

OFERTA Nr 2
DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów
ul. 1 Maja 42
zad 1
Cena oferty wynosi: 
273 530,10 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 4 i przekracza 
kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 92 pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.
Zad 2
Cena oferty wynosi: 
190 598,53 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 4 i przekracza 
kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 91 pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.

OFERTA Nr 3
DELTA-PRID Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 9
06-400 Ciechanów
 zad 1
Cena oferty wynosi: 
279 854,58 brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 4 i przekracza 
kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 90  pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.
Zad 2
Cena oferty wynosi: 
197 954,71 brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 4 i przekracza
 kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 88 pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.

OFERTA Nr 5
DROGI i MOSTY
Jan Kaczmarczyk
Kacice 76
06-100 Pułtusk
zad 1
Cena oferty wynosi: 
258 493,60 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 4 i mieści się 
w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 97 pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.

OFERTA Nr 6
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I
M. Piotrowski, P. Piotrowski, Z. Piotrkowski Spółka z o.o.
05-230 Kobyłka
ul. H. Sienkiewicza 13
zad 1
Cena oferty wynosi: 
301 184,45 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 4 i przekracza 
kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 83 pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.
Zad 2
Cena oferty wynosi: 
210 890,96 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 4 i przekracza 
kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 82 pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.

OFERTA Nr 7
Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe 
WAPNOPOL Adam Nowakowski
ul. Nadrzeczna 12
06-450 Glinojeck
zad 1
Cena oferty wynosi: 
270 992,50 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 4 i przekracza 
kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 93 pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.
Zad 2
Cena oferty wynosi: 
177 931,82 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 4 i mieści się w 
kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 98 pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.

OFERTA Nr 8
STRABAG Sp. z o.o.
ul. B. Brechta 7
03-472 Warszawa
zad 1
Cena oferty wynosi: 
333 226,58 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 4 i przekracza 
kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 75 pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.
Zad 2
Cena oferty wynosi: 
237 463,89 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 4 i przekracza 
kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 73 pkt
Termin wykonania zamówienia: 03.10.2008r.

Płońsk , 13.09.2008

Z wybranymi wykonawcami umowy o zmówienie publiczne zostały podpisane w dniu 12.09.2008 r.

Treść umów:
Zadanie 1
Zadanie 2


Strona Główna-powrót