Płońsk , 09.08.2007

Nr sprawy PZD/T-04/345/12/07

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto na odcinku od km 4+863 do km 9+763 dł. 4,9 km

Liczba złożonych ofert: 5
Liczba odrzuconych ofert: 0

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski
ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

Cena wybranej oferty wynosi:
1 096 993,46 zł brutto


Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najniższa cena spośród złożonych ofert, oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.
Kryteria oceny ofert cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
Cena =100 pkt


Oferta Nr 2

"DROGBUD" Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o
ul. 1 Maja 42; 38-100 Strzyżów

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, ale cena oferty jest wyższa od ceny oferty nr 1
Kryteria oceny ofert cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
Cena = 79 pkt


Oferta Nr 3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.
ul. 19-go Stycznia 62 , 09-100 Płońsk

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, ale cena oferty jest wyższa od ceny oferty nr 1
Kryteria oceny ofert cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
Cena = 96 pkt


Oferta Nr 4

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu "POLHILD I"
M. Piotrowski, P. Piotrowski, Z. Piotrowski Spółka Jawna
ul. H. Sienkiewicza 13 , 05-230 Kobyłka

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, ale cena oferty jest wyższa od ceny oferty nr 1
Kryteria oceny ofert cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
Cena = 90 pkt


Oferta Nr 5

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, ale cena oferty jest wyższa od ceny oferty nr 1
Kryteria oceny ofert cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
Cena = 69 pkt

Z wybranym wykonawcą umowa o zamówienie publiczne została podpisana w dniu 04.09.2007 r.


Strona Główna-powrót