Płońsk , 17.09.2007

Nr sprawy PZD/T-04/345/14/07

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 30732W Arcelin - Jarocin - Galomin na odcinku od km 1+960 do km 3+700 dł. 1,740 km

Liczba złożonych ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert: 0

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.
ul. 19 Stycznia 62, 09-100 Płońsk

Cena wybranej oferty wynosi:
320 299,78 zł brutto


Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczonej przez PZD na sfinansowanie zadania
Kryteria oceny ofert cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 12 października 2007r.


Oferta Nr 1

"DROGBUD" Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o
ul. 1 Maja 42; 38-100 Strzyżów

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, ale cena oferty jest wyższa od ceny oferty nr 2
Kryteria oceny ofert cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
Cena = 63 pkt


Oferta Nr 3

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu "POLHILD I"
M. Piotrowski, P. Piotrowski, Z. Piotrowski Spółka Jawna
ul. H. Sienkiewicza 13 ; 05-230 Kobyłka

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, ale cena oferty jest wyższa od ceny oferty nr 2
Kryteria oceny ofert cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
Cena = 61 pkt

Z wybranym wykonawcą umowa o zamówienie publiczne została podpisana w dniu 28.09.2007 r.


Strona Główna-powrót