Płońsk , 09.09.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/15/08

OGŁOSZENIE O UNIEWŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego
na Dostawę samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg zostało unieważnione przez 
Komisję Przetargową na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie tj. 04.09.2008, wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: REN - CAR Spółka z o.o., ul. Gliwicka 190, 44-207 Rybnik, jednakże cena oferty przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Strona Główna-powrót