Płońsk , 31.10.2007

Nr sprawy PZD/T-04/345/16/07

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Usługi związane z wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2007/2008


Liczba złożonych ofert: 
Zad 2 – 1 oferta
Zad 4 – 1 oferta
Zad 5 – 2 oferty
Liczba odrzuconych ofert :
Zad 5 – 1 oferta
Liczba zadań unieważnionych: 4
Postępowanie zostaje unieważnione w zakresie zadań 1,3,6 i 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Kryteria oceny ofert 
cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:

Wybrano oferty złożone przez firmy:

Zadanie 2 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Siedlinie, 
09-100 Płońsk
Cena wybranej oferty:
a) Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pod pług lekki sztuk 2
1 godzina pracy netto 50,00 zł ,       1 godzina pracy brutto 53,50 zł 
1 godzina dyżuru netto 25,00 zł ,      1 godzina dyżuru brutto 26,75 zł.
Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 2  wartość netto 840,00 zł
                        wartość brutto 898,80 zł
b ) Ciągnik o mocy 80 - 90 KM jako nośnik pod pług średni sztuk 3
1 godzina pracy  netto 64,00 zł        1 godzina pracy brutto 68,48 zł
1 godzina dyżuru netto 32,00 zł ,       1 godzina dyżuru brutto 34,24 zł
Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 3  wartość netto 1260,00 zł
                         wartość brutto 1348,20 zł
c ) Ciągnik o mocy 60 KM z rozsypywaczem RCW-3 i pługiem lekkim sztuk l 
1 godzina pracy  netto 56,00 zł ,       1 godzina pracy brutto 59,92 zł
 1 godzina dyżuru netto 28,00 zł 		1 godzina dyżuru brutto 29,96 zł
Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk l  wartość netto  420,00 zł
                         wartość brutto 449,40 zł
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2007/2008r.

Zadanie 4
Przedsiębiorstwo MIK Roboty ziemne i drogowe
Jan Miklewski, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż
Cena wybranej oferty:
a) Samochód o masie powyżej 12 Mg jako nośnik pod pług lekki sztuk 1
1 godzina pracy  netto 115,00 zł 		1 godzina pracy brutto 123,05 zł
1 godzina dyżuru netto 50,00 zł			1 godzina dyżuru brutto 53,50 zł 
Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 1  wartość netto 450,00 zł
                         wartość brutto 481,50 zł
b ) Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik pod pług średni sztuk 2
1 godzina pracy  netto 145,00 zł       	1 godzina pracy brutto 155,15 zł 
1 godzina dyżuru netto 60,00 zł	   	1 godzina dyżuru brutto 64,20 zł 
Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 2 wartość netto 900,00 zł
                        wartość brutto 963,00 zł
c ) Równiarka wyposażona w dwustronny pług średni - 1 sztuka
1 godzina pracy  netto 125,00 zł 		1 godzina pracy brutto 133,75 zł 
1 godzina dyżuru netto 60,00 zł 		1 godzina dyżuru brutto 64,20 zł 
Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 1  wartość netto 450,00 zł 
                        wartość brutto 481,50 zł 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2007/2008r.

Zadanie 5
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Siedlinie,
09-100 Płońsk
Cena wybranej oferty:
a) Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pod pług lekki sztuk 1
1 godzina pracy  netto 50,00 zł 	1 godzina pracy brutto 53,50 zł 
1 godzina dyżuru netto 25,00 zł	    1 godzina dyżuru brutto 26,75 zł
Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 1    wartość netto 420,00 zł
                          wartość brutto 449,40 zł
b) Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pod pług średni – sztuk 1
1 godzina pracy netto 64,00 zł		 1 godzina pracy brutto 68,48 zł 
1 godzina dyżuru netto 32,00 zł 	 1 godzina dyżuru brutto 34,24 zł
Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 1    wartość netto 420,00 zł
                          wartość brutto 449,40 zł
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2007/2008r.

Oferta odrzucona złożona została przez firmę:
Zadanie 5
Przedsiębiorstwo MIK Roboty ziemne i drogowe
Jan Miklewski, Kossobudy 7
09-140 Raciąż
Uzasadnienie:
Oferta nie spełnia wymogów zawartych w SIWZ, niezgodna ilość przedmiotu zamówienia w związku z powyższym oferta została odrzucona (art. 89 ust 1 pkt.2).

Z wybranymi wykonawcami w zakresie zadań 2 , 4 , 5 zostały podpisane umowy w dniu 13.11.2007 r.
umowa zadanie 2
umowa zadanie 4
umowa zadanie 5


Strona Główna-powrót