Płońsk , 03.11.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/18/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Usługi związane z wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009


Liczba złożonych ofert::
Zad 2 - 1 oferta
Zad 3 - 1 oferta
Zad 5 - 1 oferta 
Zad 6 - 1 oferta 
Zad 7 - 1 oferta 
Zad 8 - 1 oferta
Liczba odrzuconych ofert: 0
Liczba zadań unieważnionych: 3
Postępowanie zostaje unieważnione w zakresie zadań 1, 4, 9 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1
 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Kryteria oceny ofert 
cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:

Wybrano oferty złożone przez firmy:

Zadanie 2 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Siedlinie, 
09-100 Płońsk
Cena wybranej oferty:
a) ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pod pług lekki sztuk 2
   1 godz pracy  - 54,00 zł netto
                - 57,78 zł brutto
   1 godz dyżuru - 27,00 zł netto
                 - 28,89 zł brutto
   Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 2 -  920,00 zł netto
                                             -  984,40 zł brutto

b) Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pod pług średni sztuk 3
   1 godz pracy  - 70,00 zł netto
                - 74,90 zł brutto
   1 godz dyżuru - 35,00 zł netto
                - 37,45 zł brutto
   Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 3 -  1380,00 zł netto
                                             -  1476,60 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2008/2009r.

Zadanie 3 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Siedlinie, 
09-100 Płońsk
Cena wybranej oferty:
a) Ciągnik o mocy 60 KM z rozsypywaczem RCW-3 i pługiem lekkim sztuk 1
   1 godz pracy  - 62,00 zł netto
                - 66,34 zł brutto
   1 godz dyżuru - 31,00 zł netto
                - 33,17 zł brutto
   Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 1 -  460,00 zł netto
                                             -  492,20 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2008/2009r.

Zadanie 5
Przedsiębiorstwo MIK Roboty ziemne i drogowe
Jan Miklewski, Kossobudy 7
09-140 Raciąż
Cena wybranej oferty:
a) Samochód masie powyżej 12 MG jako nośnik pod pług lekki sztuk 1
   1 godz pracy  - 120,00 zł netto
                - 128,40 zł brutto
   1 godz dyżuru - 50,00 zł netto
                - 53,50 zł brutto
   Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 1 -  450,00 zł netto
                                             -  481,00 zł brutto

b) Samochód masie powyżej 20 Mg jako nośnik pod pług średni sztuk 2
   1 godz pracy  - 150,00 zł netto
                - 160,50 zł brutto
   1 godz dyżuru - 60,00 zł netto
                - 64,20 zł brutto
   Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 2 -  460,00 zł netto
                                             -  492,20 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2008/2009r.

Zadanie 6
Przedsiębiorstwo MIK Roboty ziemne i drogowe
Jan Miklewski, Kossobudy 7
09-140 Raciąż
Cena wybranej oferty:
a) Równiarka wyposażona w dwustronny pług średni - 1 sztuka
   1 godz pracy  - 130,00 zł netto
                - 139,10 zł brutto
   1 godz dyżuru - 60,00 zł netto
                - 64,20 zł brutto
   Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 1 -  450,00 zł netto
                                             -  481,50 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2008/2009r

Zadanie 7
Przedsiębiorstwo MIK Roboty ziemne i drogowe
Jan Miklewski, Kossobudy 7
09-140 Raciąż
Cena wybranej oferty:
a) Równiarka wyposażona w dwustronny pług średni - 1 sztuka
   1 godz pracy  - 130,00 zł netto
                - 139,10 zł brutto
   1 godz dyżuru - 60,00 zł netto
                - 64,20 zł brutto
   Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 1 -  450,00 zł netto
                                            -  481,50 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2008/2009r

Zadanie 8
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Siedlinie, 
09-100 Płońsk
Cena wybranej oferty:
a) Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pod pług lekki sztuk 1
   1 godz pracy  - 54,00 zł netto
                - 57,78 zł brutto
   1 godz dyżuru - 27,00 zł netto
                - 28,89 zł brutto
   Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 1 -  460,00 zł netto
                                            -  492,20 zł brutto

b) Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pod pług średni - sztuk 1
   1 godz pracy  - 70,00 zł netto
                - 74,90 zł brutto
   1 godz dyżuru - 35,00 zł netto
                - 37,45 zł brutto
   Montaż i demontaż przystawki do pługa sztuk 1 -  460,00 zł netto
                                            -  492,20 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2008/2009rPłońsk , 15.11.2008

Z wybranymi wykonawcami umowy o zmówienie publiczne zostały podpisane w dniu 14.11.2008 r.

Treść umów:
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8

Strona Główna-powrót