Informacje o zamówieniu publicznymDokumenty do pobrania
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Strona Główna-powrót
Zamówienia udzielono w dniu 02.09.2010 r.

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia