Zamówienie publiczne Nr PZD/T-04/345/01/2007


Roztrzygnięcie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 1. Pełna nazwa Zamawiającego:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
  ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
  tel/fax (023) 662 20 44
  e-mail: pzd2044@wp.pl
  http://www.pzd2044.webpark.pl
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Bieżąca dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 , oleju napędowego i olejów silnikowych dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku Baza Obwodu Drogowego Nr 1 przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 22.01.2007
 3. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 12.01.2007 na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych
  Ogłoszeniu został nadany numer OWP/2007/01/12-1001152
 4. Liczba otrzymanych ofert - 1
 5. Liczba odrzuconych ofert - 0 ofert
 6. Kryteria wyboru ofert
  cena ofertowa 100%
 7. Wybrano ofertę Firmy:
  "PETRO - NAFT" Sp. z o.o.
  00-830 Warszawa
  ul.Pańska 65/126

  Za cenę 71 381,62 zł brutto.  Płońsk , 30.01.2007

  Z wybranym wykonawcą umowa o zamówienie publiczne została podpisana w dniu 30.01.2007 r.

  Treść umowy:
  Umowa


Strona Główna-powrót