Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2017 r. z numerem 51494 - 2017
Dokumenty do pobrania

Płońsk, 06.04.2017

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZPoniżej udostępniamy brakujące dokumenty:


Płońsk, 07.04.2017

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ 2

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego


Strona Główna-powrót