Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2020 r. z numerem 533107-N-2020
Dokumenty do pobrania

Płońsk, 30.04.2020 r.

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZOgłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiaj±cego oraz umieszczone na stronie internetowej ZamawiającegoStrona Główna-powrót