Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2014 r. z numerem 132785 - 2014
Dokumenty do pobrania


Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej ZamawiającegoStrona Główna-powrót