Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03.09.2019 r. z numerem 592525-N-2019
Dokumenty do pobrania

Płońsk, 13.09.2019

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ
Poniżej udostępniamy właściwe dokumenty:

Płońsk, 16.09.2019

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ 2


Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego


Strona Główna-powrót