Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25.06.2014 r. z numerem 212444 - 2014
Dokumenty do pobrania

Płońsk , 04.07.2014

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.


Strona Główna-powrót