Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2018 r. z numerem 576449-N-2018
Dokumenty do pobrania

Płońsk, 25.06.2018

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego


Strona Główna-powrót