Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.12.2014 r. z numerem 414032 - 2014
Dokumenty do pobrania

Płońsk , 24.12.2014

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.Strona Główna-powrót