Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2018 r. z numerem 535807-N-2018
Dokumenty do pobrania

Płońsk, 03.04.2018

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ


Poniżej udostępniamy nowy wzór umowy:Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego


Strona Główna-powrót