Informacje o zamówieniu publicznym



Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2015 r. z numerem 331080 - 2015
Dokumenty do pobrania

Płońsk , 10.12.2015 r.

UWAGA:
ZMIANA SIWZ
Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4a pkt. 1 została naniesiona zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zmienia treść SIWZ pkt 1.2.Opis wykonywanych robót (zakres i sposób wykonania)
w poz.
Zadanie XVI - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2016 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1
na:
Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80KM - sztuk 1
- szacunkowa ilość godzin pracy - 150
- szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2015 r. z numerem 337322 - 2015

Poniżej udostępniamy właściwe dokumenty:



Strona Główna-powrót