Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2020 r. z numerem 591255-N-2020
Dokumenty do pobrania

Płońsk, 05.10.2020 r.

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZOgłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

Strona Główna-powrót