Środa 22 maja 2024 | Imieniny: Heleny, Wiesławy, Ryty | zachmurzenie duże 26°C
Formularz kontaktowy

sekretariat@pzdplonsk.pl

Telefon kontaktowy

(0 23) 662 20 44

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2002-10-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-10-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Brak ułatwień dla osób niedowidzących
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Piechocki.
 • E-mail: sekretariat@pzdplonsk.pl
 • Telefon: +48236622044

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Powiatu
 • Adres: 09-100 Płońsk ul. Płocka 39
 • E-mail: urzad@powiat-plonski.pl
 • Telefon: +48236624039

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku

Siedziba PZD znajduje się w Płońsku przy ulicy Płockiej 101 na pierwszym piętrze, dogodny dojazd i liczne miejsca postojowe.

Brak windy i innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.