Poniedziałek 22 lipca 2024 | Imieniny: Marii, Magdaleny | zachmurzenie umiarkowane 30°C
Formularz kontaktowy

sekretariat@pzdplonsk.pl

Telefon kontaktowy

(0 23) 662 20 44

Zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający dane wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

Miejsce złożenia dokumentów: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku , ul.Płocka 101
tel/fax. 23 6622044,

Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty,

Termin i sposób załatwienia: Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.

Informacje dodatkowe: Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Do pobrania druki wnioskówpobierz
>> Wniosek – lokalizacja/przebudowa zjazduwniosek
>> Wniosek – lokalizacja reklamwniosek
>> Wniosek – lokalizacja urządzeń obcychwniosek
>> Wniosek na zajęcie pasa w związku z budową/przebudową zjazduwniosek
>> Wniosek na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi robotamiwniosek
>> Wniosek na umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcychwniosek
>> Wniosek na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych innych niż liniowe urządzenia obce oraz reklamwniosek
>> Wniosek awaria

wniosek

>> Wniosek o lokalizację ogrodzenia stałego działkiwniosek
>> Wniosek o usunięcie drzew i krzewówwniosek