Poniedziałek 30 stycznia 2023 | Imieniny: Macieja, Martyny, Teofila | zachmurzenie duże 0°C
Formularz kontaktowy

sekretariat@pzdplonsk.pl

Telefon kontaktowy

(0 23) 662 20 44

Zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający dane wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

Miejsce złożenia dokumentów: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku , ul.Płocka 101
tel/fax. 23 6622044,

Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty,

Termin i sposób załatwienia: Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.

Informacje dodatkowe: Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Do pobrania druki wnioskówpobierz
>> zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowymwniosek
>> umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegowniosek
>> budowa/przebudowa zjazdu z drogiwniosek
>> zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamwniosek
>> uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia stałego działkiwniosek
>> wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegowniosek
>> o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia plakatów wyborczychwniosek
>> o konieczności usunięcia awarii urządzeń znajdujących się w pasie drogowymwniosek
>> o wydanie zezwolenia na lokalizację | przebudowę zjazdu z drogi powiatowejwniosek
>> o usunięcie drzew i krzewówwniosek