Piątek 24 września 2021 | Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry | zachmurzenie duże 14°C
Formularz kontaktowy

sekretariat@pzdplonsk.pl

Telefon kontaktowy

(0 23) 662 20 44

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Zamówienia publiczne 2021

Informacje o zamówieniu publicznym

Nazwa postępowania – Remont dróg powiatowych na terenie powiatu płońskiego w latach 2021 – 2022 r.
Znak sprawy- DT.272.01.21
Tryb zamówienia – Tryb podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia – Roboty budowlane
Termin składania ofert – 12.03.2021 – 10:00
Termin otwarcia ofert – 12.03.2021 – 12:00
Strona prowadzonego postępowania: Przejdź do strony

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA
 1. Tekst ogłoszenia o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ
 3. Zał. nr 1 do SWZ – projekt umowy
 4. Zał. nr 2 do SWZ – formularz Ofertowy
 5. Zał. do formularza Ofertowego – kosztorys zbiorczy
 6. Zał. nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
 7. Zał. nr 4 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 8. Zał. nr 5 do SWZ – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 9. Zał. nr 6 do SWZ – kosztorysy ofertowe
 10. Zał. nr 7 do SWZ – Dokumentacja Projektowa + STWiORB
 11. Zał. nr 8 do SWZ – Wykaz osób
 12. Zał. nr 9 do SWZ – Wykaz robót
ZMIANA SWZ

Dokumenty do pobrania
 1. Treść zmiany SWZ
 2. Zmieniona Specyfikacja – warstwa wiążąca i wyrównawcza
 3. Zmieniona Specyfikacja – warstwa ścieralna
 
INFORMACJA
o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia
pobierz

INFORMACJA
z otwarcia ofert
pobierz

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
pobierz

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej – ponowny wybór
pobierz