Poniedziałek 22 lipca 2024 | Imieniny: Marii, Magdaleny | zachmurzenie małe 28°C
Formularz kontaktowy

sekretariat@pzdplonsk.pl

Telefon kontaktowy

(0 23) 662 20 44

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg /ZUD/ są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.
Poszczególnym standardom ZUD przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych /zawije i zamiecie śnieżne, długotrałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg/, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

Plan robót ZUD dróg powiatowych powiatu płońskiego obejmuje 512 km dróg, w tym:

  • w standarcie 4 – 55 km
  • w standarcie 5 – 232 km
  • w standarcie 6 – 225 km

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI

opis standardów zimowego utrzymania dróg
Lp.
Standard
Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów śnieguod stwierdzenia występowania zjawisk
12345
14Jezdnia odśnieżona
na całej szerokości
Jezdnia posypana na
odcinkach decydujących
o możliwości ruchu
luźny – 8 godz.
zajeżdżony – występuje
języki śniegowe -występują
zaspy – do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 8 godz.
W miejscach
wyznaczonych:
gołoledź – 8 godz.
pośniegowa-10 godz.
lodowica – 8 godz.
25Jezdnia odśnieżona,
w miejscach zasp
odśnieżony conajmniej
jeden pas ruchu
zwykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na
odcinkach decydujących
o możliwości ruchu.
luźny – 16 godz.
zajeżdżony – występuje
nabój śnieżny – występuje
zaspy – występują do24godz
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 24 godz.
W miejscach
wyznaczonych:
gołoledź – 8 godz.
pośniegowa
36Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się odśnieżanie
w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po
odśnieżaniu w miejscach
wyznaczonych przez PZD.
luźny – występuje
zajeżdzony – występuje
nabój śnieżny – występuje
zaspy – występują
do 48godz
W miejscach
wyznaczonych:
wszystkie rodzaje
śliskości
po odśnieżaniu -2 godz

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
objętych planem zimowego utrzymania

Uwaga: Drogi o nawierzchni gruntowej i żwirowej nieujęte w planie zimowego odśnieżania będą odśnieżane po przywróceniu przejezdności na drogach objętych standardami 4, 5, 6.