Środa 17 kwietnia 2024 | Imieniny: Rudolfa, Roberta | zachmurzenie duże 6°C
Formularz kontaktowy

sekretariat@pzdplonsk.pl

Telefon kontaktowy

(0 23) 662 20 44

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż: 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101, nr tel. 23 662-20-44, e-mail: pzd2044@wp.pl
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: pzd2044@wp.pl, adres: ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 20 44.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia wnioskowanych przez Panią/Pana spraw wynikających z kompetencji Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku, które zostały określone w przepisach ustawowych lub w przepisach szczególnych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Płońsku wyłącznie przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Płońsku.


Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Płońsku jest Monika Gwiazda. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres pzd2044@wp.pl lub pod nr telefonu: 23 662-20-44.